O našem děkanství

Obsah

Současný kněz a jáhen

P. Viliam Matějka

P. Viliam Matějka
Českolipský děkan

Jáhen Evžen Policer

jáhen Evžen Policer

Dřívější kněží a jáhni

P. Ivan Peša OSA

P. Ivan Peša OSA

Narodil se 23.12.1915 v Olešnici na Moravě.
Roku 1939 skládá věčné sliby u Řádu Augustinů
29.6.1940 přijímá kněžské svěcení. Poté působí u sv.Tomáše v Praze a v Dolním Ročově.
26.4.1950 je internován do Oseku u Duchova.
Tři roky pracuje u PTP a pak dostává civilní zaměstnání
Od 1.7.1969 působí v České Lípě. V roce 1992 těžce onemocní a nakonec dne 30.10.1996 umírá připraven na setkání s Kristem.

P. Jaroslav Macoun

P. Jaroslav Macoun

Narodil se 17.7.1930 v Oseku u Sobotky
8.12.1973 je vysvěcen na kněze v Litoměřicích
Pro „maření státního dozoru nad církví“ neobdržel státní souhlas, svou kněžskou službu vykonával tajně a nadále pracoval v Ústředním ústavu geologickém v Praze.
1.12.1989 ustanoven do řádné duchovní správy u Sv.Anny v Praze
Od 15.7.1990 působí ve farnosti Jestřebí u České Lípy a ve farnostech: Bořejov, Děštná, Dubá, Kruh, Okna, Pavlovice a Tuháň.
6.11.2000 byl za svou obětavou práci instalován kanovníkem Svatoštěpánské katedrální kapituly v Litoměřicích.
Po odsloužení své poslední mše sv. 20.12.2000 náhle umírá.
Po zádušní mši sv. v kostele Nalezení sv.Kříže v Dubé, byl pochován na hřbitově v Oseku u Sobotky.

P. Jan Pohl

P. Jan Pohl

Narodil se 15.2.1921 v Rožďalovicích
29.6.1946 byl vysvěcen na kněze a stal se kaplanem v Turnově. Dalšími místy jeho kněžské služby jsou např. Děčín IV – Podmokly, Jílové u Děčína, Javory, Čermná, Libouchec, Krásný Les, Petroviče a Tisá.
15.3.1965 se stává farářem ve Cvikově a stará se i o Krompach, Kunratice a Mařenice
Za svou záslužnou práci byl 10.4.2001 jmenovám čestným papežským prelátem.
1.5.2002 je uvolněn z duchovní správy
Svou poslední mši sv. slavil težce nemocný v nemocnici, odchází do kněžského domova ve Staré Boleslavi, kde, zaopatřen svátostmi, odevzdal 23.7.2002 svou duši Pánu Po zádušní mši sv. v Cvikově je pochován ve svém rodišti v Rožďalovicích

P. Jan Chmelař

P. Jan Chmelař

Po studiu klasického gymnázia v Českých Budějovicích vstoupil na podzim 1949 do kláštera v Želivě.
V dubnu 1950 byly kláštery zavřeny a on byl po absolvování několika soustřeďovacích klášterů byl v červenci 1951 propuštěn do civilu.
Po několika zaměstnáních vystudoval zdravotní školu a v dubnu 1953 nastoupil jako radiologický laborant – nejprve na Slovensku a od r. 1956 v Jihlavě.
Tam byl 18.3.1958 zatčen a odsouzen za podvracení republiky a spolčování za tím účelem.
V prosinci téhož roku byl propuštěn začal pracovat u Pozemních staveb jako dělník.
V červenci následujícího roku se mu podařilo nastoupit znovu do zdravotnictví jako laborant v České Lípě, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Byl pod bedlivých dohledem bezpečnosti.
V červnu 1966 se oženil; jeho manželka pracovala jako chemická laborantka ve vodárně.
Měli dvě děti – dceru a syna, který ve svých 22 letech tragicky zahynul. Dcera je vdaná, žije v Praze.
Po sametové revoluci začal dálkově studovat teologii a po jejím dokončení r. 1994 byl vysvěcen na trvalého jáhna a začal působit ve farnosti Česká Lípa. Po smrti manželky jej biskup mons. Koukl 31.7.1999 vysvětil na kněze a dál pokračoval jako kaplan ve zdejší farnosti. Umírá po delší nemoci 5. ledna 2011 ve věku téměř osmdesáti let.

Email na správce webový stránek: matejkaviliam@seznam.cz

Spravovat stránky